T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemizde Hizmet Veren Birimler

Güncelleme Tarihi: 07/11/2018

HASTANEMİZDE HİZMET VEREN BİRİMLER

Poliklinikler

Birimler

Laboratuvar

Görüntüleme

 

 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Diş Hekimliği
 • Dahiliye
 • Anestezi Ağrı Polikliniği
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Göğüs Cerrahisi
 • Aile Hekimliği Polikliniği

 

 

 • Bronkoskopi
 • Yoğun Bakımlar (Anestezi ve Reanimasyon, Kvc, Koroner)
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Sterilizasyon
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
 • Anjiyografi
 • Allerji Polikliniği
 • İdari ve Destek Birimleri (Morg, Terzi, Berber, Teknik servis, Arşiv,Mutfak, Özlükv.b)
 • Organ Bağış Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Transfüzyon Merkezi
 • Kan Alma
 • Holter
 • Efor
 • EKG
 • SFT

 

 

 

 • BiyokimyaLaboratuvarı
 • Mikrobiyoloji

  Laboratuvarı

 • Uyku Laboratuvarı

 

 

 • Bt (Tomografi )
 • Röntgen,
 • Ultrasonografi
 • Eko