T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr.Ayşe Gül KARADENİZ

Güncelleme Tarihi: 23/01/2019

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi
ÖZALP,1978

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe
1989-1995 Dr.Şerafettin Tombuloğlu Lisesi Gölbaşı/Ankara
1996-2003 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara

Uzmanlık Alanları
Radyoloji Uzmanı

Çalıştığı Merkezler
2004-2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi
2005-2010 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji uzmanlık eğitimi
2010 itibariyle SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

Katıldığı Kurslar
Ulusal Radyoloji Kongresi
Hacettepe Radyoloji Çok kesitli BT kursu
Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası katılımlı MR kursu
TRD Ankara Şube Eğitim Toplantıları

Üyesi Olduğu Dernekler
Türk Radyoloji Derneği

Özel İlgi Alanları
Kardiak BT, Koroner BT Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, USG, Renkli Doppler US, Bilgisayar ve Radyoloji alanında teknolojik gelişmeler
AV Fistül, Derin ven trombozu, Venöz yetmezlik , Karotis Renkli Doppler USG

Yayınlar
1. AÇ Aykan, A Karadeniz, İG Çavuşoğlu Bovine-type aortic arch and compression of the kissing carotid arteries by a retrosternal goiter: An uncommon cause of carotid bruit Turk Kardiyol Dern Ars 46 (2), 165.2018

2. S Kul, A Karadeniz ‘’Assessment of Subclinical Atherosclerosis by Epicardial Adipose Tissue and Aortic Intima-Media Thickness in Non-Alcoholic Fatty Pancreas Disease’’ American Journal of Cardiology 121 (8), e7

3. AG Karadeniz, MR Sayin, S Kul ‘’MDCT findings of a rare coronary anomaly: the first septal perforator branch originating from the left main coronary artery ‘’ Folia morphologica(SCI Expanded).

4. Ata Korkmaz HA, Erkan H., Karadeniz A. ,Cihan Örem C. “Missed diagnosis, treatment dilemma: Large PDA combined by ALCAPA” Iranian Journal of Radiology Manuscript (2017) ID: 30713 / (SCI Expanded).

5 A.Karadeniz, M.Karatas ‘’ EHRCT is superior to the pulmonary function test at showing small airway disease in patients with isolated mitral valve disease’’Biomedical Research 2017;28( 12): 5438-5444. (SCI Expanded)

6. Adar A ,Erkan H, Gökdeniz T ,Karadeniz A, Cavusoglu IG, Onalan O‘’Aortic arch calcification is strongly associated with coronary artery calcification’’Vasa 2015 Mar;44(2):106-14. doi: 10.1024/0301- 1526/a000415. (SCI)

7. Kalaycıoglu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Hatem E, Gürsoy MO, Ören O, Yaman H, Karadeniz AG, Çelik S.’’ Osteoprotegerin is associated with subclinical left ventricular systolic dysfunction in diabetic hypertensive patients: a speckle tracking study. ‘’Can J Cardiol. 2014 Dec;30(12):1529-34. doi:10.1016/j.cjca.2014.08.018. Epub 2014 Aug 27. (SCI)

8.Agac MT, Korkmaz L ,Cavusoglu G, Karadeniz AG, Agac S, Bektas H, Erkan H ,Varol MO, Vatan MB, Acar Z ,Mentese U, Celik S ‘’Association between nonalcoholic fatty liver disease and coronary artery disease complexity in patients with acute coronary syndrome: a pilot study.’’Angiology 2013 Nov;64(8):604-8. doi:10.1177/0003319713479155. Epub 2013 Feb 25. (SCI)

9. Erkan H,Varol O, Karadeniz A, Erkan M ‘’ Embolisation of permanent pacemaker lead to pulmonary artery: a 15-year followup’’ KardiolPol 2014;72(8):759. doi: 10.5603/KP.2014.0157. (SCI Expanded).

10. Karadeniz A, Semiz Oysu A, Sahin S ‘’Polysplenia/heterotaxy syndrome associated with aortic coarctation and multiple venous anomalies: multidetector computed tomography findings.’’VascEndovascularSurg.2010Jul;44(5):381-4.doi: 10.1177/1538574410370789. Epub 2010 May 18. (SCI)

11. S Kul, İ Dursun, MR Sayın, S Şahin, T Turan, AR Akyüz, L Korkmaz, Karadeniz A..Presystolic Wave is Associated with Carotid İntima Media Thickness Echocardiography DOI:10.1111/echo.14217. 2018(SCI E)

12. Ali Rıza Akyüz1, Sinan Şahin1, Ayşegül Karadeniz2Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis. 1University of ... 10.5543/tkda.2018.21533 [doi] Archives of the Turkish Society of Cardiology, 2018 46(8):14.

13 . AG Karadeniz, HAA Korkmaz, IG Cavusoglu .A very rare entity; recurrent pulmonary embolism secondary to partially thrombosed saccular popliteal venous aneurysm.Letter to editör.Annals of Medical Research 26 (1), 127-8.

14.A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Anormal yüksek çıkışlı radial arter trombozu'' 35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

15. A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Travmalarda sık gözden kaçan bulgu; Akut aortik transeksiyon''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

16.A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Sağ akciğer alt lob infekte intralobar pulmoner sekestrasyon: Nadir bir olgu''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

17.A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Tek taraflı uzun stiloid proçes ani ölüme neden olur mu?'' 35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

18. A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Literatürde bildirilmemiş sağ subklavian arter varyasyonu; Karina düzeyinde asendan aortadan orjin alan sağ subklavian arter''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

19. G.Çavuşoğlu, A.Karadeniz ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Koroner Bypass operasyonu sonrası gelişen nadir bir komplikasyon; Sternal tel migrasyonu''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

20. A.Karadeniz, G.Çavuşoğlu ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Patent Foramen Ovale; Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

21. G.Çavuşoğlu, A.Karadeniz ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Boyunda şişliğin nadir nedeni; Glomus karotikum''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya

22. G.Çavuşoğlu, A.Karadeniz ''Turkish Society of Radiology Abstracts” bildiri kitabında yayınlanan ''Akut batını taklit eden nadir bir olgu; Periaortit''35. Ulusal Radyoloji Kongresi/Antalya


Uzm.Dr.Ayşe Gül KARADENİZUzm.Dr.Ayşe Gül KARADENİZ