Hastanemiz

Değerlerimiz

 

 Önce insan,
Etik değerlere, hasta ve çalışan haklarına saygılı,
Dürüstlük, sorumluluk, güvenirlilik, şeffaflık, ulaşılabilirlik,
Eğitim, araştırma, paylaşım ve sürekli iyileştirme anlayışı,
Ekip ruhu ile hareket etmek.
 

14 Ocak 2022