Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
18 Ocak 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca hastanemizde kurulan, psikososyal destek-çalışma birimidir.

 

Görevleri:

1- Kamu sağlık tesislerinde çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarının takibini sağlamak, var olan ve yeni kurulacak çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, gerekli personelin istihdamını sağlamak üzere planlama yapmak, personel ihtiyacının giderilememesi halinde personel alım politikaları doğrultusunda talepte bulunarak ihtiyacın karşılanmasını sağlamak,

2- Çalışanlardan gelen dilek/şikayet, önerileri almak,

3- Gelen başvuruları raporlandırmak, takibini yapmak

4- Çalışan Hakları ve Güvenliği ile ilgili araştırma/geliştirme çalışmaları yapmak

5- Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak,

6- Beyaz Kod verilerini toplamak ve değerlendirerek düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

7- Sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşması durumunda uyulması gereken iş akışını belirlemek,

8- Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılmasını sağlamak,

9- Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik tedbirler almak,

10- Şiddete uğrayan çalışanlar için gerekli koşulda psikososyal destek sağlamak

11- Mobbing ve şikâyet başvurularını değerlendirmek

12- Birimlerin uygulama alanlarına ilişkin sorunların çözümü ve birimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla planlamalar yapmak,

13- Hastane çalışanlarının çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetlerini izlemek/yürütmek

şeklindedir.

 

Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanının İzleyeceği Yollar

1- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “Beyaz Kod” ihbarı yapmak sureti ile süreci başlatmalıdır.

2- Herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleştiyse, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi klinik şefine bilgi verebilir. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın, adli mercilere ve kurumun İl Sağlık Müdürlüğü) hukuk birimine ilgili başhekim yardımcısı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından bildirimi yapılır.

3- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu telefonla Beyaz Kod Danışma Hattı’nı arayarak veya internet üzerinden “Bildirim Formu 1” doldurularak https://beyazkod.saglik.gov.tradresinden bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir.

 

BEYAZ KOD (1111)

Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında (1111) aranarak güvenlik birimine

1.Beyaz Kod verilir,

2. Telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.

3. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsizle tüm kuvvetlerin olay yerine sevki uygulanır.

4. Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.

5. Adli olaylarda varsa hastane polisine yoksa 155 aranarak en yakın (bağlı bulunulan polis merkezine) haber verilir.

6. Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.

7. Böyle bir durumla karşılaşan personel olay bildirim formu doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirir.

8. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi incelemeyi yaparak gerekli mevzuatlara uygun olarak işlem yapar.

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu : Sabanur TOPALAK

Birim Telefonu    : 2323

Mail adresi: trabzoneah1ch@saglik.gov.tr