Özellikli Hizmetler

Ameliyathane

Hastanemiz Ameliyathanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekibiyle birlikte Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü ve Göğüs cerrahisi bölümü aktif olarak çalışmakta, kalp ve göğüs cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.

Kardiyovasküler cerrahi olarak; koroner bypass, kapak cerrahileri, kapak koruyucu kök ameliyatları, minimal invaziv kapak ameliyatları, aort cerrahileri, erişkin konjenitel kalp hastalıkları ameliyatları,  perifer vasküler hastalık cerrahileri, endovasküler cerrahiler (EVAR, TEVAR), ECMO uygulamaları

Göğüs cerrahisi olarak da; torakotomi ve akciğer rezeksiyonları yapılmaktadır.

18 Ocak 2022