İyi Uygulama Örnekleri

Mekanik Ventilatör Eğitimleri

Hastanemiz yoğun bakım hemşirelerinin mekanik ventilatör kullanımında bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Anestezi Yoğun bakım Ünitesi bilgilendirme odamıza taktırdığımız jack aracığıyla Yoğun bakım hemşirelerimize küçük gruplar halinde mekanik ventilatör eğitimleri düzenli olarak verilmektedir. Verilen bu eğitimlerin hemşirelerimizin motivasyonuna ve memnuniyetine katkı yaptığı tarafımızca gözlemlendi.

12 Ocak 2024