Özellikli Hizmetler

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Kardiyak Rehabilitasyon Nedir?

Kardiyak rehabilitasyon; kalp hastalığı olan bireyin maksimum fonksiyonel kapasitesini kazanabilmesi, günlük yaşamına daha kolay dönebilmesi için gerekli fizik, mental ve sosyal şartları sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların tümüdür.

KardiyakRehabilitasyon Programı

Kardiyakrehabilitasyonprogramlarıbir çok unsurdan oluşan çok kapsamlıprogramlardır. Programın  ana unsurlar şunlardır:

 • Hastanın değerlendirilmesi
 • Hasta ve ailesinin eğitimi
 • Diyet önerileri
 • Sigara bıraktırma
 • Kilo kontrolü
 • Psikososyal değerlendirme ve tedavi
 • Fiziksel aktivite önerileri
 • Egzersiz eğitimi

Kardiyak Rehabilitasyon Adayları

 • Miyokardinfarktüsü(Kalp krizi) geçirenler
 • Perkütan koroner girişim (Stent takılması)
 • Koroner arter cerrahisi geçirenler(By-pass ameliyatı)
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kapak tamiri/replasmanı
 • Kalp nakli
 • Kalppilive ICD (Implantable Cardioverter Defibrillators)
 • Kardiyopulmoner hastalık risk faktörlerine (hipertansiyon, obezite, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi) sahip bireyler
 • Periferik arter hastalığı

Kardiyak Rehabilitasyon Ekibi

 • Fizik Tedavi Uzmanı
 • Kardiyolog
 • Fizyoterapist
 • Hemşire
 • Diyetisyen
 • Psikolog

Kardiyak Rehabilitasyon programının içeriği:

 • Fizik tedavi uzmanı ve Kardiyoloji uzmanı hastaya ilk değerlendirmeleri yaptıktan sonra uygun bulunursa hasta egzersiz programına alınır.
 • Programın ilk günü hastaya “Kardiyopulmoner egzersiz testi” adı verilen özel bir test uygulanır
 • Egzersiz testi sonucunda elde edilen bilgiler ışığında Fizik tedavi uzmanı hastaya özel bir egzersiz programı oluşturur.
 • Hasta haftanın 5 günü üniteye gelerek, doktor gözetiminde, EKG ve tansiyon takibi altında egzersiz programını toplamda 30 seans olacak şekilde tamamlar
 • Bu süreçte hastaların beslenme alışkanlıkları, sigarayı bırakma, stresle başa çıkma gibi konularda danışmanlık hizmeti almaları sağlanır.
 • Rehabilitasyon programı sonunda hastaya tekrar egzersiz testi yapılır ve elde edilen gelişmelerin korunması, kişinin bundan sonraki yaşamında neler yapması gerektiği konusunda hastaya önerilerde bulunulur

Kardiyak rehabilitasyonun faydaları:

 • Kalp krizi ve ani ölüm riskini azaltır
 • Kalp ve damar fonksiyonlarını artırarak egzersiz kapasitesinde artış sağlar
 • Damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcıdır
 • Kalp kasının kasılma gücünü artırır
 • Eforla ortaya çıkan göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetleri azaltır
 • Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme kabiliyetini geliştirir
 • Vücut yağ oranında azalma, kan kolesterol ve trigliserid düzeylerinde azalma, uykunun düzenlenmesi, psikolojik durumda iyileşme olması beklenen değişikliklerdir.
18 Ocak 2022