Bilgi İşlem

Birim Çalışanları

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

  Bilgi İşlem Merkezi

Adı Soyadı Görevi

Cengiz MEMİŞ

Sistem Destek Uzmanı - YDP

Fazlı FURUNCU

Sistem Destek Uzmanı - YDP

Erkan YILMAZ

Sistem Destek Uzmanı - YDP

Onur ÖKSÜZ

Sistem Destek Uzmanı - YDP
Bilgi İşlem Merkezi Tanım

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi;

Bilgi İşlem 4  Personelle 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

AMAÇ ve KAPSAM
Bilgi işlem prosedürünün amacı,  Program Bakım - Geliştirme Yenileme Ve Eğitimi çerçevesinde yer alan ve hastanenin gereksinimi olan bilgisayar ve ek donanım ihtiyaçlarının tespitini, ilgili yazılımların bilgisayarlara kurulumunu, kullanım noktalarına dağıtımını, kullanım noktalarındaki kontrollerini, donanımların rutin bakımlarını, kullanıcı eğitimlerinin verilmesini, Sistem Yedeklemelerini, Yazılımların güncelleştirilmesini, kullanıcı isteklerinin ve şikayetlerinin giderilmesini sağlamaktır.
SİSTEMİN İŞLETİLMESİ
Hastanemizdeki bilgi ağı HBYS, LBS gibi yazılımlar kullanılarak yönetilir. Bu yazılımlar, yüklenici firmalardan sağlanır. Yüklenici tarafından, bir plan dahilinde yazılım modülleri yüklenir. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilmesi için de yüklenici tarafından temin edilecek eğitim ve destek elemanları, Hastane otomasyon sorumlusu ve yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilecektir.

UYGULAMA
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Elektronik Bilgi Sistemi (HBYS, LBS), bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dahilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi İşlem Yöneticisi ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
5.1 Ana makineler
Ana makinelerin Sağladığı İşlevler :
• Intranet bilgilerinin tutulması : (web server)
• Internet ortamına güvenli bir şekilde kurum politikaları dahilinde ulaşılması : (Firewall server)
• Kurum için önemli ve paylaşılması gereken dosyaların depolanması : (file server)
• Bütün bu hizmetlerin güvenli ve yetki dahilinde yapılması : (Domain controller)
Ana makinelerin sağladığı İşlevlerin sürekliliğinin sağlanması:

Ana makineler, bir hastanenin sürekli güncelleştirilmeye açık olan ve yasal zorunlulukları göz önünde bulundurarak yukarıda anlatılan çok kritik bilgileri içerdiğinden dolayı, sorgulanan, fiziksel, donanımsal ve yazılımsal teknikler ile korunur ve yedeklenir.
• Ana makineler, "Sistem Odası"nda, kilit altında ve optimum çalışma koşulları sağlanmış bir ortamda tutulur. (Bkz. Sistem Odası kullanma talimatı). Bu oda ayrıca yerel ağ (LAN) ve geniş alan (WAN) bağlantıları, kablo ve aktif cihazlarının toplandığı merkezdir.
• Sistem odasındaki bütün cihazlar, Kesintisiz Güç Kaynağına (KGK) bağlıdır, dolayısı ile kısa süreli elektrik kesintilerinin, birimleri durdurması ve cihazlarda elektronik veya yazılımsal bozulmalara sebep olması engellenmiştir.
• Ana makineler RAID teknolojisi ile donatılmış olduklarından dolayı, bilgilerin saklandığı bölümler olan sabit disklerin (HDD) bazılarının arızalanması durumunda dahi, bilgi kaybı ve kesintisi olmadan çalışmaya devam eder.
• Saklanan bilgilerin kayıp ve bozulma/değiştirilme olasılığına karşılık yedekleme teknikleri kullanılmaktadır. Sistemde tutulan bilgiler, günlük, haftalık ve aylık planlar halinde yedeklenir ve yedekleme talimatına uygun olarak Hastane Bilgi-İşlem Yöneticisi tarafından yürütülür. İlk kurulum sırasında Hastanenin geçmiş dönemlere ait kullanılan veri tabanı dosyaları, tüm veriler Oracle Export Utility ile Full Export halde DDS 4 tape bandına veya CD'ye alınarak hiçbir data kaybı olmaksızın HBYS üzerine aktarımı sağlanır.
• Terminal (istemci) bilgisayarlarda, birimin özelliğine göre, HBYS, LBYS kurulur ve her kullanıcı ancak yetkisi dahilinde işlem yapar.

18 Ocak 2022