Tez İçin Formlar
11 Ocak 2022

TEZ KONUSU ONAY FORMU(05.06.2020 10.12)

TEZ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU(05.06.2020 10.12)

TEZ SINAVI İÇİN DİLEKÇE(05.06.2020 10.12)

TEZ SINAVI SONUÇ FORMU(05.06.2020 10.12)