Doktorlarımız

Uzm.Dr.Yelda YAZICI

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi
SAMSUN, 1973

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Çalıştığı Merkezler
1. Bayburt Arpalı Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim, 1995)
2. Bayburt AÇS-AP Merkezi (Pratisyen Hekim, 1995-1997)
3. Samsun Tekkeköy Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim, 1997-1998)
4. Trabzon Erdoğdu Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim, 1998-1999)
5. (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Asistan Hekim, 2000-2005)
6. Gümüşhane Devlet Hastanesi (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 2005-2006)
7. Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 2006-2009)
2009 itibariyle SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

Bilimsel Yayın ve Projeler
1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesi olan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci, Demir N, Yazıcı Y, Çınarka H, Yılmaz H, Şengül C, Babalık M, Turk Hij Den Biyol Derg: 2014; 71(4): 179-186.
2. Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı, Yazıcı Y, Demir N, Çınarka H, Yılmaz H, Altıntaş N. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 27-32.
3. Klinik Örneklerden İzole edilen Enterobacter Suşlarının Çeşitli antibiyotiklere Direnç oranları. Yazıcı Y, aydın F, Tosun İ, Kaklıkkaya N, Çaylan R, Köksal İ. Türk Mikrobiyol Cem Derg (2004); 34: 29-32.

Vaka Deneyimleri
1. Tüberküloz

Sertifikalar
1. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon

Seminer ve Kurslar
1.TC Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü AB Projesi Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, 26-28 Mart 2013, TRABZON
2. TC Sağlık Bakanlığı, Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Eğitimi, 28-31 Mayıs 2013 ANKARA
3.Klinik Örnekten Sonuç raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi, KLİMUD 1. Kış Okulu,14-17 Ocak 2015, TRABZON
4.TC Sağlık Bakanlığı, Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TuLSA) Uzman Eğitimi, 6-9 Mayıs 2015, MERSİN
5.Sertifikalı Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Eğitimi, KTÜ Sterilizasyon Okulu, 16-22 Eylül 2018, TRABZON

Üyesi Olduğu Dernekler
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)

Uzm.Dr.Yelda YAZICIUzm.Dr.Yelda YAZICI
 

18 Ocak 2022