Doktorlarımız

Uzm.Dr.Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi
ARSİN/TRABZON – 1978

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Çalıştığı Merkezler
1. Trabzon Şalpazarı Geyikli Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim, 2002-2007)
2. Trabzon Şalpazarı İlçe Hastanesi (Pratisyen Hekim, 2007-2009)
3. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Asistan Hekim, 2009-2015)
2015 itibariyle SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

Bilimsel Yayın ve Projeler
1. Comparison of the modified Hodge test and the Carba NP test for detection of carbapenemases in Enterobacteriaceae isolates]. Bayramoğlu G , Uluçam G , Gençoğlu Özgür Ç , Kılıç AO , Aydın F. Mikrobiyoloji Bulteni [01 Jan 2016, 50(1):1-10].)
2. Evaluation of carbapenem inactivation ˘ method for the identification of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae strains. Bayramoglu, G., Uluçam, G., Gençoğlu Özgür Ç. Mikrobiyoloji Bulteni50, 505–507 (2016).
3. Posterler (Çeşitli ulusal kongrelerde)

Seminer ve Kurslar
1. TC Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü AB Projesi Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, 26-28 Mart 2013, TRABZON
2. Klinik Örnekten Sonuç raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi, KLİMUD 1. Kış Okulu,14-17 Ocak 2015, TRABZON
3. Sertifikalı Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Eğitimi, KTÜ Sterilizasyon Okulu, 16-22 Eylül 2018, TRABZON
4. Mantar Enfeksiyonlarında Tanı, Tanımlama ve Antifungal Duyarlılık Testleri Kursu, 6-7 Aralık 2018, ESKİŞEHİR

Sertifikalar
1. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon

Üyesi Olduğu Dernekler
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)

Uzm.Dr.Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜRUzm.Dr.Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR
 

18 Ocak 2022