Bilgilendirme

Hastanemizde Sunulan Hizmetler

Poliklinikler

Birimler

Laboratuvar

Görüntüleme

 

 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Diş Hekimliği
 • Dahiliye
 • Anestezi Ağrı Polikliniği
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Göğüs Cerrahisi
 • Aile Hekimliği Polikliniği
 • Uyku Bozukluğu polikliniği
 • FTR Polikliniği

 

 

 • Bronkoskopi
 • Yoğun Bakımlar (Anestezi ve Reanimasyon, Kvc, Koroner)
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Sterilizasyon
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
 • Allerji Polikliniği
 • İdari ve Destek Birimleri (Morg, Terzi, Berber, Teknik servis, Arşiv,Mutfak, Özlükv.b)
 • Organ Bağış Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Transfüzyon Merkezi
 • Kan Alma
 • Holter
 • Efor
 • EKG
 • SFT
 • Evde Sağlık Hiz. Birimi

 

 

 

 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Uyku Laboratuvarı

 

 

 • Bt (Tomografi )
 • Röntgen,
 • Ultrasonografi
 • Eko
 • Anjiyografi

 

06 Haziran 2022