Haberler

Ruh Sağlığı Günü

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

“Önceliğimiz Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Hali”

 

Bu yıl da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü aracılığıyla pandeminin psikolojik sağlığımıza etkilerine dikkat çekilmesine, iyileştirme ve ruh sağlığını koruma çabalarımızın yeniden gündeme getirilebilmesine olanak sağlanmıştır.  COVID-19 salgını, ruh sağlığı için küresel bir kriz yaratarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklemiş ve milyonların ruh sağlığını olumsuz etkilemiştir. Tahminlere göre, pandeminin ilk yılında hem anksiyete hem de depresif bozukluklarda %25'ten fazla artış olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, pandemi koşulları ve fiziksel sağlık öncelikleri nedeniyle tüm dünyada ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır.

Bu süreçte dünyada artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, uzayan çatışmalar, şiddet ve halk sağlığı acil durumları tüm nüfusu etkileyerek daha iyi bir refaha yönelik ilerlemeyi tehdit etmektedir. 2021 yılında dünya çapında 84 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değer ve bağlılığın derinleştirilmesi ve bu değerin tüm sektörlerdeki tüm paydaşlar tarafından daha fazla katılım ve yatırımla desteklenmesi gerektiği çağrısı yapmaktadır. Akıl sağlığı ihtiyaçlarının tamamının toplum temelli erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi bir zorunluluktur.

Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 yılı teması “Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Halini Küresel Öncelik Haline Getirmek” olarak belirlenmiştir. Damgalanma ve ayrımcılık ne yazık ki sosyal içerme ve doğru tedavi ve bakıma erişimin önündeki bir engel olmaya devam etmektedir.Herkesin ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteğine erişebileceği ve insan haklarını kullanmak için eşit fırsata sahip olduğu, herkesin akıl sağlığına değer verilen, desteklenen ve korunan bir dünya oluşturmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Hem Pandemi süreci ve sonrası hem de pandemiden önceki dönemde kurumlar arasıkoordinasyon ve işbirliğini özellikle artırdığımız “Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi” çalışmalarımız Pandemi sonrasında genç neslin iyilik halinin güçlendirilmesi için yeni müdahalelerle devam ettirilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içerisinde diğer kurum ve kuruluşların güçlü destekleri ile bu sene özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Mayıs ayından bu yana 81 ilimizde il kurullarımız toplantılarını tamamlamış, gençle çalışan tüm yurt personeline yönelik olarak “Genlerle Çalışmak” konusunda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirmiştir. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyumlarını artırmayı hedef alarak yine 81 ilde gençlere yönelik etkinlikler başlatılmıştır. Bu etkinliklerde amaç gencin ihtiyaç duyabileceği tüm kurum ve kaynaklarla yüz yüze gelebileceği ortamlar hazırlayarak onların uyum sürecinde bilgilendirmek ve donanımlarını artırmak olmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyeler, Üniversiteler, Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere kamu ve sivil topluma ait ilgili tüm kurumların bilgilendirme, tanıtım ve sorulara cevap vermek üzere hazır bulunacağı stantlar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gezici kütüphaneleri, ruh sağlığı uzmanlarımızca gençlerin kendine yardım becerilerini artırmak üzere söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Her birimizin psikolojik sağlığın korunması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi; ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve toplum içinde yaşama hakkını engelleyen damgalama ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi, psikolojik iyilik halinin desteklenmesi için yapabileceği çok şey var. Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle toplumda bu konuya ve her birimizin birey olarak bu konudaki gücümüzün farkına varmasınadikkat çekilmektedir.

 

İLİMİZDE DEĞERLİ HALKIMIZIN SAĞLIK KURULUŞLARI BÜNYESİNDE OLAN VE RUH SAĞLIĞI KONUSUNDA DESTEK ALABİLECEĞİ MERKEZLERİMİZ VE BU MERKEZLERE NASIL ERİŞİLECEĞİNE DAİR BİLGİLERE YER VERİLMİŞTİR.

 

Psikiyatri poliklinikleri: İlimizdeki kamu hastanelerindeki psikiyatri polikliniklerine 182’den veya MHRS’de randevu alarak ulaşabilir.

Danışmanlık Merkezi: Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi’nden (Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü) ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilmek için +90 462 326 24 46nolu telefondan ya da Merkeze müracaat ederek randevu alınabilir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM): İlimizde ruh sağlığı sorunu olan bireylerin gündüzlü psikososyal destek alabilecekleri 2 TRSM bulunmaktadır. Kanuni TRSM Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü içerisinde (Tel: 0462) 230 23 00 / dahili:1779); Sürmene TRSM ise Sürmene Devlet Hastanesi yerleşkesi (Tel:‎0 462 746 19 35 ) içerisindedir.  Her iki kuruma müracaat edilerek ücretsiz hizmet alınabilir.

Aile Sağlığı Merkezleri: Başta gebe/ 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme, Otizm taramaları ve yaygın ruh sağlığı sorunları olan stres, anksiyete, depresyon vd. olmak üzere ruh sağlığınız ile ilgili konularda mahallenizdeki Aile Sağlığı Merkezlerine müracaat edilebilir.

Çocuk İzlem Merkezi: Çocuk istismarı (cinsel istismar) durumlarında ilimiz Farabi Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan (tel: 0462 325 30 20)

Kanser Erken Tarama Merkezleri: Kanserin erken safhada tespiti ve rutin taramalar için ilimizde bulunan KETEM’lere müracaat edilebilir. Fatih KETEM (Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü / tel: 0 462 326 24 46), Akçaabat KETEM (Söğütlü Aile Sağlı Merkezi Hizmet Binası/tel: 0462 323 3922)

12 Ekim 2022